Baza znanja

Ovdje se nalazi selekcija informativnih i edukativnih materijala sindikata, ali i drugarskih organizacija, koji bi mogli biti zanimljivi i korisni našim članicama.

Mali vodič za veliku borbu (SSSH, 2019.)
Od projekta do projekta – Rad i zaposlenost u kulturnom sektoru (BLOK, 2021.)
Sindikalni priručnik – Osnove sindikalnog organiziranja i djelovanja (Zaklada Rosa Luxemburg, 2015.)