Članstvo

TKO MOŽE BITI ČLANICA?

Prema Statutu sindikata, članice mogu biti: “sve zainteresirane radnice, punoljetne i poslovno sposobne, povremeno ili privremeno zaposlene, zaposlene na određeno ili neodređeno vrijeme, zaposlene na pojedinim projektima, strane radnice,  vanjske suradnice, studentice, volonterke, stažistkinje i nezaposlene osobe koje rade ili djeluju u udrugama građanki, sindikatima, umjetničkim organizacijama, privatnim (nevladinim) zakladama, neprofitnim zadrugama te političkim strankama na području Republike Hrvatske

PUNOPRAVNE članice mogu biti isključivo osobe zaposlene temeljem Ugovora o radu (na neodređeno ili određeno, puno ili nepuno radno vrijeme), angažirane temeljem Ugovora o djelu ili Autorskog ugovora, Studentskog ugovora ili koje su u volonterskom odnosu unutar jednog od spomenutih organizacijskih oblika. Također, punopravne članice mogu biti i trenutno nezaposlene osobe koje su prije ili inače rade i djeluju u neprofitnim organizacijama/organizacijama civilnog društva.

Ne uklapaš se u ovo, a želiš biti dio sindikata? Postani SOLIDARNA članica!

ŠTO TREBAM NAPRAVITI DA SE UČLANIM?

Sve što trebaš je ispuniti obrazac klikom na “UČLANI SE”. Tamo ćeš ispuniti pristupnicu s osobnim podacima i prijaviti nam iznos svoje članarine. Za sve postoje upute tokom ispunjavanja obrasca, a ako zapneš ili imaš nedoumice, slobodno nam se javi na info@skupa.hr.

Osnovan dio članstva u sindikatu je i plaćanje članarine. SKUPA se 100% financira iz članarina te na taj način osiguravaš da sindikat može i dalje djelovati. Članarina, koja je definirana Statutom i Pravilnikom o članarinama, iznosi:

 • 1% mjesečno neto plaće/prihoda za osobe koje rade preko Ugovora o radu i Ugovora o djelu/Autorskog ugovora (i 1% raspoloživog prihoda za osobe pod ovrhom)
 • 2,65 euro (20 kn) za studente_ice, volontere_ke i nezaposlene
 • 3,31 euro (25 kn) za solidarne članice

Trudimo se biti i socijalno osjetljive pa nudimo i opcije za olakšanje/oslobađanje plaćanja članarine pod određenim uvjetima. Više o tome možeš pročitati u Pravilniku o članarinama.

ŠTO DOBIVAM ČLANSTVOM?

Prvo, i mislimo da je ovo najbitnije, dobivaš podršku sindikata za sve radno-pravne probleme na koje možeš naići. Mi smo mjesto kojem se uvijek s povjerenjem može obratiti, gdje ćeš uvijek dobiti razumijevanje i podršku te ćemo SKUPA proći kroz sve probleme 🙂

Osim toga, što kroz sam sindikat, što kroz Savez samostalnih sindikat Hrvatske, čija smo članica, kao PUNOPRAVNA članica dobivaš:

 • Besplatnu pravnu pomoć
 • Bestplatnu pravnu reprezentaciju u radno-pravnim sudskim sporovima (uskoro)
 • Edukaciju o radnom pravu i radničkim pravima, kako bi mogao_la prepoznati gdje se tebi ili kolegama_icama krše prava i kako reagirati
 • Podršku u radničkom organiziranju na tvojem radnom mjestu/u tvojoj organizaciji
 • Zaštitu sindikata (ovisno o situaciji i organiziranju, u skladu sa Zakonom o radu)
 • Priliku da se aktiviraš u sindikatu, da mu aktivno doprinosiš, da se razvijaš dalje kao sindikalni_a aktivist_kinja, a možda i više, npr. kroz tijela sindikata, ako to želiš
 • Pravo glasa u svim važnim odlukama sindikata (u skladu sa Statutom), a i više. Jer kao sindikat, trudimo se njegovati demokratske principe i što više dati našim članicama priliku da daju svoje mišljenje o radu sindikata
 • Te još toga s vremenom, kako se sindikat dalje razvija. A uvijek nam možeš reći i koje su tvoje specifične potrebe te ćemo kao sindikat vidjeti možemo li i kako na njih odgovoriti

SOLIDARNE članice imaju ograničeniji pristup uslugama sindikata i nemaju formalno pravo glasa, no također mogu dobiti pomoć, a i dobrodošle su aktivno se uključiti u rad sindikata.

DODATNO: kao članica s članskom iskaznicom ostvaruješ vrijedne pogodonosti pri ugovaranju određenih usluga i kupovini prozivoda kroz naše članstvo i članstvo u SSSH.

Želiš nam se priključiti?