Kontakt

Puni naziv:
Sindikalni kolektiv udruženih prekarnih radnica i aktivista (SKUPA)

Sjedište:
Medulićeva 18a, 10 000 Zagreb, Hrvatska (samo za poštu)

Kontakt:
info@skupa.hr

OIB: 33363464149

MB: 5540283

RNO: 0470651

IBAN: HR5524020061101085517

Registarski broj u Knjizi sindikata: US 379