Kategorije
Vijest

SKUPA istražuje o radnim uvjetima osoba koje rade u organizacijama civilnog društva u Hrvatskoj

SKUPA i Savez samostalnih sindikata Hrvatske u suradnji s Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu kao provoditeljem i uz financijsku podršku Zaklade Friedrich Ebert započeo je s provedbom istraživanja o radnim uvjetima osoba koje rade u organizacijama civilnog društva u Hrvatskoj.

Kvantitativno istraživanje provodi se na preko 3000 organizacija u Hrvatskoj, koliko ih je u javno dostupnim registrima, što uključuje udruge, umjetničke organizacije, itd. Svim registriranim organizacijama poslan je upitnik koji ispituje osnovne podatke poput radno vrijeme, vrstu radnog odnosa i iznos plaće, ali i detaljnije ulazi u dobro poznate probleme rada u civilnom društvu, kao što su prekovremeni sati, nemogućnost stvarnog korištenja slobodnih dana/godišnjeg odmora/bolovanja, stres i veliko radno opterećenje, uznemiravanje na radnom mjestu te svakako i opterećenje administrativnim radom na provedbi projekata, što je velik problem koji je SKUPA i nedavno tematizirao: https://radnickaprava.org/tekstovi/clanci/administrativno-nasilje-borba-s-papirima-koja-ugrozava-egzistenciju?fbclid=IwAR1p12B-qKu4WROv-pztyDN0cN0yowPEQe7XBmAEHR_twCj3DGUY1BHSHYk.

Kroz provedbu ovog istraživanja s istraživačicama Katarinom Jaklin i Jasnom Račić, nadamo se konačno dobiti strukturiraniji uvid u stanje i ponajviše problematična područja radnih uvjeta i ostvarivanja radničkih prava u sektoru OCD-ova. Nadamo se da će rezultati dati bolje temelje nama kao sindikatu da zagovaramo bolje uvjete naspram donatorima, ali i da podaci budu korisni samim organizacijama kako bi se konačno adresirali akutni problemi u radu OCD-ova, koje mogu isključivo riješiti same organizacije unutar sebe.

Predstavljanje rezultata istraživanja bit će u studenom 2023., o čemu će uskoro biti više informacija.